Vilkår og betingelser


Salgs- og leveringsbetingelser (”Vilkår”)


OVERSIGT

Denne hjemmeside administreres af PopSockets Europe BV, en virksomhed, der er indregistreret i henhold til lovgivningen i Holland, reg.nr. 66735963, og registreret på adressen Stadionstraat 11-c-10, 4815NC Breda, NL. 

VAT nr. NL8566.78.314.B.01.    

Vores butik på hjemmesiden https://www.popsockets.dk/ bliver hostet af salesforce.com inc., Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105. De leverer en online e-handel platform, der gør det muligt for os at sælge vores Produkter til dig.

På hjemmesiden refererer ordene ‘vi’, ‘os’ og ‘vores’ til PopSockets. PopSockets tilbyder dig, brugeren, denne hjemmeside, inklusive alle tilgængelige oplysninger, værktøjer og tjenester, forudsat du accepterer alle vilkår, betingelser, politikker og meddelelser, som her er angivet.

‘Du’ og ‘din’ refererer til den enkeltes brug af hjemmesiden for at købe Produkter af os. 

‘Produkter’ referer til popsockets og produkter til rådighed til salg på webstedet, hvilket står for (i) popsockets dvs. forlængelse af telefongreb og telefonstander og (ii) yderligere produkter såsom et bilventilationsbeslag.  Produkterne kan enten vælges på webstedet eller kan skræddersyes ved at uploade et billede eller motiv af dit valg og ved at vælge stander og greb for popsocket. Ved at acceptere disse Vilkår accepterer du, at du har alle rettigheder, licenser eller nødvendige autorisationer til at uploade et sådant billede eller motiv og anvende det ved bestilling hos os til at skabe og levere en popsocket.

Ved at acceptere disse Vilkår,  indvilliger du i at  være bundet af de nedenstående vilkår og betingelser, inklusive de yderligere vilkår og betingelser og politikker, der henvises til og som er tilgængelige ved hyperlink.  

 

AFSNIT 1 - GENERELLE BETINGELSER

Vi forbeholder os retten til at nægte at sælge vores produkter til dig, hvis vi har en saglig grund dertil.

Ved at acceptere disse Vilkår erklærer du, at du optræder med et personligt formål og ikke med professionelle, kommercielle eller industrielle formål.  

Overskrifterne, der er brugt i disse Vilkår, er kun medtaget for at gøre det lettere og vil ikke begrænse eller på anden måde påvirke disse Vilkår.

 

AFSNIT 2 - PRODUKTER

2.1 Visse Produkter er kun tilgængelige online via hjemmesiden. Disse Produkter kan være i begrænsede mængder. Har vi ikke flere på lager, vil du ikke være i stand til at bestille dem.  

Vi har gjort alt for at vise de farver og billeder af vores Produkter, der findes i butikken, så nøjagtigt som muligt.  Vi kan ikke garantere, at din computerskærms visning af farver er helt nøjagtige. 

Vi forbeholder os retten, men er ikke forpligtet til, på sagligt grundlag at begrænse salget af vores Produkter til enhver.  Vi kan udøve denne ret fra sag til sag.  Vi forbeholder os retten til at begrænse mængderne af de Produkter, vi udbyder.  

Alle produktbeskrivelser og produktpriser kan når som helst ændres efter vort skøn og uden varsel. Vi forbeholder os retten til når som helst at lade et Produkt udgå. De Produkter, som du kan vælge til køb på det tidspunkt, du afgiver din ordre, vil altid være tilgængelige under de betingelser, der er beskrevet på hjemmesiden på det pågældende tidspunkt. 

Vi garanterer ikke, at kvaliteten af Produkter, tjenester, oplysninger eller andet materiale, der er købt eller indhentet af dig, vil opfylde dine forventninger, medmindre de er realiseret i den købsaftale, der er indgået mellem dig og os, og uden at det berører den juridiske garanti beskrevet i afsnit 8 nedenfor.    

2.2 Tilpassede produkter. Du kan vælge at skabe dit eget individualiserede Produkt på vores hjemmeside ved at klikke på fanen ‘Skab din egen’ og uploade et logo, foto, design eller andet kreativt arbejde (i det følgende benævnt ‘tilpasset indhold’, der kan være beskyttet under gældende lov for intellektuel ejendomsret (fx ophavsret eller varemærke). For at gøre det muligt for os at fremstille de produkter, du har købt, giver du os en global, ikke-eksklusiv, overførbar, royaltyfri ret og licens til at bruge, reproducere og justere det tilpassede indhold til tekniske formål krævet af popsockets’ fremstillingsproces. Denne licens udløber ved levering af produkterne. 

 

AFSNIT 3 - PRISER OG BETALING

Priserne på vores Produkter kan ændres uden varsel. Prisen, der gælder for dig, er den pris, der vises på hjemmesiden på det tidspunkt, du afgiver din ordre.

Priserne ses på prislisten og skal betales i danske kroner (DKK) for produkter, der købes på den europæiske hjemmeside. Priserne er inkl. moms og evt. andre afgifter. Leveringsomkostninger bliver også vist sammen med totalbeløbet.

Oplysninger om mulige betalingsmetoder for produkterne findes på vores hjemmeside under bestillingsprocessen.

 

AFSNIT 4 - ORDRER 

Når du afgiver en ordre på vores hjemmeside, skal du læse og kontrollere detaljerne grundigt, inden du afgiver den. Du har ret til at gennemgå og ændre dine oplysninger, inden du indgår aftalen.

Vi forbeholder os retten til at afvise en afgivet ordre, hvis vi har saglige grunde dertil.

I tilfælde af at vi foretager en ændring eller annullerer en ordre, vil vi forsøge at underrette dig ved kontakt via den e-mail og/eller faktureringsadresse/det telefonnummer, du angav på det tidspunkt, hvor ordren blev foretaget, uden at dette berører din ret til erstatning eller af annullering.

Vi forbeholder os retten til at begrænse eller forbyde ordrer, der afgives af forhandlere, videreforhandlere eller distributører. Yderligere bankgebyrer kan blive pålagt dig af din egen bank afhængigt af bankvilkårene.

Du accepterer at give aktuelle, komplette og nøjagtige købs- og kontooplysninger til alle køb foretaget i vores butik. Du er enig i, at du straks skal opdatere dine konto- og andre oplysninger, herunder din e-mailadresse og kreditkortnr. med udløbsdatoer, så vi kan gennemføre dine transaktioner og kontakte dig efter behov.

 

AFSNIT 5 - LEVERING

Vi leverer vores Produkter til Danmark. Fristen for levering vil stå i e-mailen, du får med ordrebekræftelse, og vil maksimalt være 15 dage fra den dag, du bestilte.

Produkter leveres mod betaling af gebyr for din valgte leveringsmetode. Du vil blive underrettet om tilgængelige leveringsmetoder på vores hjemmeside inden dit køb. Bemærk, at de viste leveringstider er skønsmæssige. Du vil få den nøjagtige leveringstid i ordrebekræftelses-e-mailen.

Levering vil være opfyldt fra det tidspunkt, hvor Produkterne leveres til den adresse, du har angivet i bestillingsprocessen. Ansvaret for Produktet overgår til dig, i det øjeblik du eller en tredjepart, udpeget af dig, undtagen vores transportør, erhverver fysisk besiddelse af Produkterne.

Hvis vi ikke kan levere Produkterne til dig på den dato, der er angivet i din ordrebekræftelses-e-mail, og vi ikke leverer inden for fem (5) arbejdsdage efter den oprindelige leveringsdato, har du muligheden for at annullere din aftale ved anbefalet brev med kvittering for modtagelse eller via e-mail ved hjælp af kontaktoplysningerne herunder. Aftalen betragtes som annulleret på den dato, hvor vi bliver informeret om en sådan annullering, medmindre vi allerede har leveret Produkterne i mellemtiden.

 

AFSNIT 6 – RETURVARER OG ANNULLERING

Du har en lovbestemt ret til at annullere en købsaftale med os og returnere Produkterne inden for 14 dage efter levering af disse Produkter (dagen hvor du eller en tredjepart udpeget af dig, undtagen transportøren, erhverver fysisk besiddelse af produkterne) uden at give nogen begrundelse. Som en kommerciel gestus har vi udvidet en sådan ret til 30 dage.

I henhold til forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 3 har du dog ikke fortrydelsesret vedrørende Produkter, som du har fået tilpasset, og som derfor er produceret i henhold til dine egne specifikationer.

For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os om din beslutning om afbestilling ved at afgive en klar erklæring pr.

 

 

For at afbestille kan du bruge formularen herunder (ikke obligatorisk) 

 

Fortrydelsesformular

 

Til PopSockets Returns / Service Logistics B.V., 10 Newtonweg, 5928 PN Venlo, Netherlands, or at cs@popsockets.com ].

 

Jeg/vi [*] meddeler hermed, at jeg/vi [*] opsiger min/vores [*] købsaftale for de følgende varer [*]/følgende tjenester [*],

Bestilt den [*]/modtaget den [*],

Kundens navn,

Kundens adresse

Kundens underskrift (kun relevant, hvis denne formular er sendt i papirform),

Dato

[*] Slettes, hvis ikke relevant

 

For at overholde opsigelsesfristen skal du indsende din meddelelse om annullering før annulleringsperioden er udløbet.

 

Produkterne skal returneres uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra din erklæring med ønsket om at udøve din fortrydelsesret til 

Service Logistics B.V., 

Attn: PopSockets Returns, 

10 Newtonweg, 5928 PN Venlo, 

Netherlands. 

Hvis du udnytter din lovbestemte fortrydelsesret, vil vi tilbagebetale dig prisen på Produkterne inklusive leveringsomkostningerne (med undtagelse af de ekstra-omkostninger, der skyldes dit valg af en anden type levering end standardlevering) uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra datoen, hvor vi får besked om dit ønske om opsigelse af aftalen. Uanset ovenstående har vi ret til at udsætte refusion, indtil vi modtager Produkterne eller den dag, vi modtager bevis for ekspedition af Produkterne, alt efter hvad der kommer først. Vi foretager en sådan refusion med de samme betalingsmidler, som du brugte ved bestillingen. Under alle omstændigheder opkræves der ikke gebyrer som følge af en sådan refusion.

Bemærk, at med forbehold for din fortrydelsesret som beskrevet ovenfor, kan du også annullere din ordre inden for en (1) time efter afslutningen af dit køb ved hjælp af formularen tilgængelig på https://popsocketsdenmark.zendesk.com/hc/en-us/requests/new. I sådanne tilfælde behandler vi ikke din ordre, og du modtager ikke Produkterne.

  

AFSNIT 7 - PERSONLIGE OPLYSNINGER

Din indsendelse af personlige oplysninger gennem butikken er underlagt vores privatlivspolitik. Du kan finde vores privatlivspolitik her: https://www.popsockets.dk/pages/website-privacy-policy.html?lang=da_DK .

 

AFSNIT 8 - GARANTIER

Lovbestemte garantier

 

Vi er ansvarlige for enhver fejl eller mangel i henhold til købelovens §§ 75a-77b og for eventuelle latente mangler i varerne i henhold til købelovens §§ 75a-77b.

 

Reklamation

 

Hvis et Produkt viser sig at have fejl eller mangler indenfor to år fra levering af Produktet, har du ret til at anmode om, at vi:

(a) Gratis afhjælper manglen på den købte vare ved at reparere eller ombytte produktet eller ved et passende afslag i prisen i henhold til købelovens § 78, stk. 1, nr. 1.-3.

(b) Hæver aftalen, hvis manglen på overensstemmelse er væsentlig i henhold til købelovens § 78, stk. 1, nr. 4.

Vi har ret til at afvise dit valg, hvis dette valg er umuligt eller medfører uforholdsmæssige omkostninger i forhold til varens værdi, og vil i stedet tilbyde dig én af de andre muligheder.

 

Hvis vi beslutter at ombytte produktet, gælder automatisk en ny garantiperiode

på 2 år.

 

AFSNIT 9 - ANSVAR

Vi, vores direktører, funktionærer, medarbejdere, associerede, agenter, kontrahenter, praktikanter, leverandører, tjenesteudbydere og licensgivere er ikke ansvarlige for evt. tab eller skader, der:

(i) ikke var forudsigelige for parterne, da aftalen blev indgået, undtagen hvis tabet er vores skyld eller grundet grov forseelse fra vores side 

(ii) ikke var forårsaget af nogen juridisk eller kontraktlig overtrædelse fra vores side eller  

(iii) udgør indirekte tab eller  

(iv) skyldes en force majeure-begivenhed som defineret i købelovens § 24.

Vi hverken udelukker eller begrænser på nogen måde vores ansvar overfor dig, hvor dette ville være ulovligt, herunder tab eller skade forårsaget af bevidst eller grov uagtsomhed fra vores side. 

 

AFSNIT 10 - INDHOLD UPLOADET AF DIG OG SKADESLØSHOLDELSE

Du accepterer at erstatte, forsvare og holde PopSockets Europe BV samt vores moderselskab, datterselskaber, associerede, partnere, funktionærer, direktører, agenter, kontrahenter, licensgivere, tjenesteudbydere, underleverandører, leverandører, praktikanter og medarbejdere skadesløse for ethvert krav eller fordring, herunder rimeligt advokatsalær, fremsat af tredjepart på grund af eller som følge af din overtrædelse af disse Vilkår eller evt. dokumenter, der henvises til, eller din overtrædelse af nogen lov eller tredjeparts rettigheder.

Du erklærer, at du har alle nødvendige rettigheder til det indhold, du uploader og at det uploadede indhold ikke krænker nogen ophavs-, varemærke- eller designrettigheder, forretningshemmeligheder eller anden intellektuel ejendomsret eller privatlivsret herunder retten til en persons eget image eller andre rettigheder tilhørende tredjemand.

Herudover erklærer du, at det uploadede indhold ikke overtræder gældende lovgivning, herunder særligt at det uploadede indhold ikke viser symboler for antikonstitutionelle organisationer. Yderligere erklærer du, at det uploadede indhold ikke er af svigagtig, truende, voldelig, hadefuld, ærekrænkende eller uanstændig karakter, ligesom det uploadede indhold ikke er egnet til at skabe forvirring i forhold til lignende mærker eller varemærker, der sælges af tredjemand.

Såfremt tredjemand rejser krav mod os, vores medarbejdere eller agenter, i forbindelse med opfyldelse af disse Vilkår, som følge af din uagtsomme misligholdelse af Vilkårene, enhver gældende lovgivning eller tredjemands rettigheder, skal du holde os skadesløs for ethvert ansvar og godtgøre alle rimelige omkostninger, der pålægges os, herunder nødvendige og rimelige omkostninger til juridisk bistand.

 

AFSNIT 11 - VILKÅRENES UAFHÆNGIGHED

Såfremt en bestemmelse i disse Vilkår vurderes ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal en sådan bestemmelse ikke desto mindre være retskraftig i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, og den ikke-håndhævelige del anses for at være adskilt fra disse Vilkår, en sådan bestemmelse påvirker ikke gyldigheden og håndhævelsen af alle øvrige bestemmelser. 

 

AFSNIT 12 - AFSLUTNING

Afslutning på aftalen påvirker ikke vores ret til at modtage de penge, som du skylder os i henhold til aftalen.

 

AFSNIT 13 - HELE AFTALEN

Hvis vi skulle undlade at udøve eller håndhæve nogen rettigheder eller bestemmelser i disse Vilkår, skal dette ikke ses som frafald af en sådan ret eller bestemmelse.

Disse Vilkår udgør hele aftalen og forståelsen mellem dig og os. Den regulerer din brug af vores hjemmeside og alle de køb, du foretager på vores hjemmeside, og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, kommunikationer og forslag, mundtlige eller skriftlige, mellem dig og os. 

 

AFSNIT 14 - TVISTER

Vi vil forsøge at løse eventuelle tvister med dig hurtigt og effektivt.

Hvis du er utilfreds med de leverede produkter; din kundeoplevelse eller andre anliggender bedes du kontakte os hurtigst muligt via e-mail cs@popsockets.com eller ved at anvende kontaktformularen, der findes på https://popsocketsdenmark.zendesk.com/hc/en-us/requests/new, ved at klikke på ’indsend en anmodningsformular’.

 

Hvis vi ikke er i stand til at løse en tvist med dig ved hjælp af vores interne klagebehandlingsprocedure, underretter vi dig derom og giver dig de oplysninger, der kræves i henhold til lovgivningen om vores alternative tvistløsningsorgan, herunder kontaktoplysningerne nedenfor.

 

I et sådant tilfælde, eller i det tilfælde, at du ikke er tilfreds med løsningen fra vores interne klageservice, kan du rette dit krav til det lokale tvistløsningsorgan: Forbrugerklagenævnet (www.forbrug.dk) Du kan også kontakte dit lokale EU forbrugercenter for gratis hjælp med at løse en tvist (www.consumereurope.dk)

 

AFSNIT 15 - GÆLDENDE RET

Disse Salgs- og leveringsbetingelser anvendes og fortolkes i overensstemmelse med dansk ret.

Hvis du er bosat i Danmark, kan du indbringe et krav for de danske domstole. 

 

AFSNIT 16 - KONTAKTOPLYSNINGER

Spørgsmål angående vilkår og betingelser skal sendes til os på cs@popsockets.com eller ved indsendelse af en anmodningsformular på: https://popsocketsdenmark.zendesk.com/hc/en-us/requests/new

 


Servicevilkår (”Vilkår”)


OVERSIGT

Denne hjemmeside administreres af PopSockets Europe BV, en virksomhed, der er stiftet i henhold til lovgivningen i Holland, reg.nr. 66735963, og registreret på adressen Stadionstraat 11-c-10, 4815NC Breda, NL med VAT nr. NL 8566.78.314.B.01.            

På hjemmesiden refererer ordene ‘vi’, ‘os’ og ‘vores’ til PopSockets. PopSockets tilbyder dig, brugeren, denne hjemmeside, inklusive alle tilgængelige oplysninger, værktøjer og tjenester, forudsat du accepterer alle vilkår, betingelser, politikker og meddelelser, som her er angivet.

‘Du’ og ‘din’ refererer til den enkeltes brug af hjemmesiden for at købe produkter fra os og vores tjenester.

‘Produkter’ referer til popsockets og produkter til rådighed for køb på hjemmesiden, hvilket står for (i) popsockets dvs. forlængelse af telefongreb og telefonstander samt (ii) yderligere produkter såsom et bilventilationsbeslag. 

‘Service’ referer til adgang til hjemmesiden og alle tjenester, vi måtte levere på vores hjemmeside enten gratis eller imod betaling.  

Ved at acceptere disse Vilkår, kan du modtage vores Service og accepterer at være bundet af følgende vilkår og betingelser, herunder de yderligere vilkår og betingelser og politikker, der henvises til og som er tilgængelige ved hyperlink.  Hvis du ikke accepterer alle vilkår og betingelser i disse Vilkår, kan du ikke få adgang til hjemmesiden eller bruge tjenesterne.  Alle nye funktioner og værktøjer, der senere tilføjes til butikken, vil også være underlagt Vilkårene.  Du kan når som helst gennemse den nyeste version af Vilkårene på denne side. Vi forbeholder os retten til at opdatere, ændre eller erstatte en del af disse Vilkår og informere dig på forhånd ved at sende opdateringer og/eller ændringer til vores hjemmeside og informere dig om den dato, disse ændringer træder i kraft.  Det er dit ansvar at tjekke denne side med jævne mellemrum for at holde øje med evt. ændringer. Din fortsatte brug af eller adgang til hjemmesiden efter ikrafttrædelsen af eventuelle ændringer betyder accept af disse ændringer. 

 

AFSNIT 1 - VILKÅR FOR ONLINE BUTIK

Ved at acceptere disse Vilkår erklærer du, at du har nået myndighedsalderen i dit eget land, og at du har givet os dit samtykke til, at dine evt. mindreårige må bruge denne hjemmeside. 

Det er forbudt at anvende vores Produkter til ulovlige eller uautoriserede formål, og du må heller ikke under brug af tjenesten overtræde nogen lovgivning i din jurisdiktion (inklusive, men ikke begrænset til lovgivning om ophavsret).  

Du må ikke overføre orme eller virus eller nogen kode af destruktiv karakter.  

Væsentlig overtrædelse af Vilkårene vil resultere i øjeblikkeligt afbrydelse af vores Service til dig.

Hvis du foretager et køb på hjemmesiden, gælder salgs- og leveringsbetingelserne for et sådant køb ud over disse Vilkår.  Salgs- og leveringsbetingelserne vil have forrang i tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse to sæt Vilkår. 

 

AFSNIT 2 - GENERELLE VILKÅR

Vi forbeholder os retten til at nægte en person vores Service, hvis vi har en legitim grund dertil.  

Ved at acceptere disse Vilkår erklærer du, at du optræder med et personligt formål og ikke med professionelle, kommercielle eller industrielle formål.  

Du accepterer ikke at reproducere, duplikere, kopiere, sælge, videresælge eller udnytte nogen del af vores Produkter eller Service, adgang til vores Produkter og Service eller enhver kontakt på den hjemmeside, gennem hvilken Servicen leveres, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra os.  Overskrifterne, der er brugt i disse Vilkår, er kun medtaget for at gøre det lettere og vil ikke begrænse eller på anden måde påvirke Vilkårene. 

 

AFSNIT 3 - OPLYSNINGERNES NØJAGTIGHED, FULDSTÆNDIGHED OG AKTUALITET

Vi forbeholder os retten til når som helst at ændre indholdet på denne hjemmeside, og vi er ikke forpligtet til at opdatere nogen oplysninger på hjemmesiden.  Du accepterer, at det er dit ansvar at holde øje med evt. ændringer på vores hjemmeside. 

 

AFSNIT 4 - ÆNDRINGER AF SERVICE OG PRISER

Priserne på vores Produkter kan ændres uden varsel. Prisen, der gælder for dig, er den pris, der vises på det tidspunkt, du afgiver din ordre.  Vi forbeholder os retten til når som helst at ændre eller afbryde vores Service (eller enhver del eller indhold deraf) uden varsel. Vi hæfter ikke over for dig eller nogen tredjepart for evt. modifikationer, prisændringer, suspension eller afbrydelse af Service, forudsat at vi udfører alle ordrer, du har afgivet hos os, og vi har accepteret. 

 

AFSNIT 5 - PRODUKTER OG TJENESTER 

Vi har gjort alt for at vise de farver og billeder af vores Produkter, der vises i butikken, så nøjagtigt som muligt. Vi kan ikke garantere, at din computerskærms visning af farverne er helt nøjagtig. 

Vi forbeholder os retten, men er ikke forpligtet til, på sagligt grundlag, at begrænse salget af vores Produkter til nogen.  Vi kan udøve denne ret fra sag til sag.  Vi forbeholder os retten til at begrænse mængden af de Produkter, vi udbyder.  

 

AFSNIT 6 - PRODUKTER, DER KAN TILPASSES

Du kan vælge at skabe dit eget individualiserede produkt på vores websted ved at klikke på fanen ‘Skab din egen’ og uploade et logo, foto, design eller andet kreativt motiv (i det følgende benævnt ‘tilpasset indhold’, der kan være beskyttet under gældende lov for intellektuel ejendomsret (fx ophavsret eller varemærke). 

For at gøre det muligt for os at fremstille de produkter, du har købt, giver du os en global, ikke-eksklusiv, overførbar, royaltyfri ret og licens til at bruge, reproducere og justere det tilpassede indhold til tekniske formål iht. Popsockets’ fremstillingsproces. Denne licens udløber ved levering af produkterne.  

 

AFSNIT 7 - VALGFRIE VÆRKTØJER

Vi kan muligvis give dig adgang til tredjepartsværktøjer, som vi hverken overvåger eller har nogen kontrol over eller input til.  Du anerkender og accepterer, at vi giver adgang til sådanne værktøjer ‘som de er’ og ‘som tilgængelige’ uden nogen garantier, erklæringer eller betingelser af nogen art og uden nogen godkendelse.  Medmindre vi har overtrådt vores kontraktlige eller juridiske forpligtelser, har vi intet ansvar overhovedet som følge af eller i forbindelse med din brug af valgfrit tredjepartsværktøj.  Enhver brug af valgfrie værktøjer, der tilbydes via hjemmesiden, sker udelukkende på egen risiko og efter dit eget skøn, og du skal sikre dig, at du er fortrolig med og godkender de vilkår, hvorefter værktøjer leveres af de relevante tredjepartsudbydere.  

Vi kan måske også tilbyde nye tjenester og/eller funktioner i fremtiden via hjemmesiden (inklusive lancering af nye værktøjer og ressourcer).  Sådanne nye funktioner og/eller tjenester vil også være underlagt disse Vilkår.

 

AFSNIT 8 - TREDJEPARTERS LINKS

Bestemt indhold og Produkter, der er tilgængelig via vores Service kan omfatte materiale fra tredjeparter.  Links til tredjeparter på denne hjemmeside kan føre dig til tredjepartswebsteder, der ikke er knyttet til os.  Vi er ikke ansvarlige for at undersøge eller evaluere indholdet eller nøjagtigheden, og vi garanterer ikke og hverken hæftter  eller ifalder ansvar for tredjepartsmateriale eller hjemmesider eller for noget andet materiale, produkter eller tjenester fra tredjepartens side.  Medmindre vi har overtrådt vores juridiske eller kontraktlige forpligtelser, er vi ikke ansvarlige for nogen forringelse eller skade relateret til køb eller brug af varer, tjenester, ressourcer, indhold eller andre transaktioner foretaget i forbindelse med tredjepartswebsteder.  Du bedes omhyggeligt gennemgå tredjepartens vilkår og politikker, og sørge for at forstå dem, før du foretager en transaktion.  Klager, krav, bekymringer eller spørgsmål vedrørende tredjepartsprodukter skal rettes til den pågældende tredjepart. 

 

AFSNIT 9 - BRUGERKOMMENTARER, FEEDBACK OG ANDRE INDLÆG

Hvis du på vores anmodning sender specifikke bidrag (fx konkurrenceindlæg) eller uopfordret sender kreative ideer, oplæg, forslag, planer eller andet materiale, hvad enten det er online, via e-mail, via post eller på anden måde (samlet, ‘Kommentarer’), accepterer du, at vi til enhver tid uden begrænsning og uden kompensation i ethvert medium kan redigere, kopiere, offentliggøre, distribuere, oversætte og på anden måde bruge Kommentarer, som du videresender til os, til salgsfremmende og markeds-føringsformål, på vores hjemmeside, på sociale medier (såsom Facebook, Twitter, Instagram) og delingsplatforme (Youtube, Dailymotion osv.), på e-bannere og i reklame-e-mails, over hele verden og i hele varigheden af de intellektuelle ejendomsrettigheder af eller relateret til dine indlæg.  

Vi er og skal ikke være forpligtede (1) til at gemme Kommentarer fortroligt; (2) at betale godtgørelse for Kommentarer eller (3) til at svare på eventuelle Kommentarer.  Vi kan overvåge, redigere eller fjerne indhold, som efter vores skøn er ulovligt, stødende, truende, ærekrænkende, injurierende, pornografisk, uanstændigt eller på anden måde anstødeligt eller overtræder disse Vilkår eller krænker nogen parts intellektuelle ejendom. 

Du erklærer, at dine Kommentarer ikke vil krænke nogen tredjeparts ret, herunder ophavsret, varemærkerettigheder, privatliv, personlighed eller anden personlig- eller ejendomsret. Du lover endvidere, at dine Kommentarer ikke indeholder injurierende eller på anden måde ulovligt, voldeligt eller uanstændigt indhold eller indeholder computervirus eller anden malware, der på nogen måde kan påvirke driften af denne Service eller en relateret hjemmeside.  Du må ikke bruge en falsk e-mailadresse, foregive at være en anden, end den du er, eller på anden måde vildlede os eller tredjeparter med hensyn til oprindelsen af eventuelle Kommentarer.  Du er eneansvarlig for eventuelle Kommentarer, du fremsætter, herunder deres nøjagtighed.  Vi påtager os intet ansvar og hæfter ikke for Kommentarer opslået af dig eller nogen tredjepart. 

 

AFSNIT 10 - PERSONLIGE OPLYSNINGER

Din indsendelse af personlige oplysninger gennem hjemmesiden er underlagt vores privatlivspolitik.  Du kan finde vores privatlivspolitik her: https://www.popsockets.dk/pages/website-privacy-policy.html?lang=da_DK.

 

AFSNIT 11 - FEJL, UNØJAGTIGHEDER OG UDELADELSER

Lejlighedsvis kan der være oplysninger på vores Hjemmeside eller en del af vores Service, der indeholder trykfejl i forbindelse med produktbeskrivelser, priser, kampagner, tilbud, forsendelsesomkostninger, transittider og tilgængelighed.  Vi forbeholder os, når som helst og uden forudgående varsel, retten til at korrigere eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser og til at ændre eller opdatere oplysninger, hvis der skulle være unøjagtigheder i vores Service eller på en tilknyttet hjemmeside. De oplysninger, der gælder for dig, vil være de oplysninger, der vises på tidspunktet for din bestilling.  Vi forpligter os ikke til at opdatere, ændre eller afklare oplysninger i vores Service eller på en tilknyttet hjemmeside, herunder uden begrænsning, prisoplysninger, undtagen som krævet af lovgivningen, eller når der foreligger en fejl.  Ingen specificeret opdatering eller opdateringsdato, der er anvendt i vores Service eller på en tilknyttet hjemmeside, skal forstås som at alle oplysninger i vores Service eller på en tilknyttet hjemmeside er blevet ændret eller opdateret.

 

AFSNIT 12 - FORBUDTE ANVENDELSER

Ud over de fremsatte forbud, som allerede beskrevet i Vilkårene, er det også forbudt at bruge hjemmesiden eller dens indhold: (a) til ulovlige formål; (b) til at bede andre om at udføre eller deltage i ulovlige handlinger; (c) til at overtræde internationale, nationale eller offentlige regler, forordninger, love eller lokale bestemmelser; (d) at overtræde eller krænke vores intellektuelle ejendomsrettigheder eller andres immaterielle rettigheder; (e) at chikanere, misbruge, fornærme, skade, ærekrænke, bagvaske, nedgøre, skræmme eller diskriminere på baggrund af køn, seksuel orientering, religion, etnicitet, race, alder, national oprindelse eller handicap; (f) at indsende falske eller vildledende oplysninger (g) at uploade eller transmittere virus eller enhver anden form for ondsindet kode, der skal eller kan bruges på nogen måde, som kan påvirke funktionaliteten eller driften af vores Service eller en tilknyttet hjemmeside, andre hjemmesider eller internettet; (h) at indsamle eller spore andres personlige oplysninger (i) at bruge spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl eller scrape; (j) til noget uanstændigt eller umoralsk formål eller (k) at forstyrre eller omgå sikkerhedsfunktionerne på vores Service eller enhver tilknyttet hjemmeside, andre hjemmesider eller internettet.  Vi forbeholder os retten til at opsige din brug af vores Service eller enhver tilknyttet hjemmeside, hvis du overtræder nogen af de forbudte anvendelser. 

 

AFSNIT 13 - ANSVARSFRASKRIVELSE AF GARANTIER

Vi kan ikke garantere eller indestå for, at din brug af vores Service altid vil være uden afbrydelse og rettidig.   

Du accepterer, at vi fra tid til anden kan fjerne vores Service på ubestemt tid eller når som helst annullere den uden varsel til dig.  

Vores Service og alle Produkter, der leveres til dig gennem vores Service, leveres (undtagen som udtrykkeligt angivet af os) 'som de er' og 'som tilgængelig' til din brug uden nogen form for repræsentation, garantier eller betingelser. 

 

AFSNIT 14 - ANSVAR

Vi, vores direktører, funktionærer, ansatte, associerede, agenter, kontrahenter, praktikanter, leverandører, tjenesteudbydere og licensgivere er ikke ansvarlige for evt. tab eller skader, der:  

(i) ikke var forudsigelige for parterne, da aftalen blev indgået, undtagen hvis tabet er vores skyld eller som følge af grov forseelse fra vores side 

(ii) ikke var forårsaget af nogen juridisk eller kontraktlig overtrædelse fra vores side eller  

(iii) udgør indirekte tab  

(iv) skyldes en force majeure-begivenhed som defineret i købelovens § 24.

Vi hverken udelukker eller begrænser på nogen måde vores ansvar overfor dig, hvor dette ville være ulovligt, herunder tab eller skade som følge af bevidst eller grov uagtsomhed fra vores side.   

 

AFSNIT 15 - SKADESLØSHOLDELSE

Du accepterer at erstatte, forsvare og holde PopSockets Europe BV samt vores moderselskab, datterselskaber, associerede, partnere, funktionærer, direktører, agenter, kontrahenter, licensgivere, tjenesteudbydere, underleverandører, leveran-dører, praktikanter og medarbejdere skadesløse for ethvert krav eller fordring, herunder rimeligt advokatsalær, fremsat af tredjepart på grund af eller som følge af din overtrædelse af disse Vilkår eller evt. tilhørende, henviste dokumenter, eller din overtrædelse af nogen lov eller en tredjeparts rettigheder.

 

AFSNIT 16 - VILKÅRENES UAFHÆNGIGHED

Såfremt en bestemmelse i disse Vilkår vurderes ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal en sådan bestemmelse ikke desto mindre være retskraftig i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, og den ikke-håndhævelige del anses for at være adskilt fra disse Vilkår, en sådan bestemmelse påvirker ikke gyldigheden og håndhævelsen af alle øvrige bestemmelser. 

 

AFSNIT 17 - HELE AFTALEN

Hvis vi skulle undlade at udøve eller håndhæve nogen rettigheder eller bestemmelser i disse Vilkår, skal dette ikke ses som frafald af en sådan ret eller bestemmelse.  

Disse Vilkår udgør hele aftalen og forståelsen mellem dig og os. Den regulerer din brug af vores hjemmeside og alle de køb, du foretager på vores hjemmeside og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, kommunikationer og forslag, mundtlige eller skriftlige, mellem dig og os. 
 

AFSNIT 18 - GÆLDENDE RET

Disse Servicevilkår styres af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark.

Hvis du er bosat i Danmark, kan du indbringe et krav for de danske domstole. 

 

AFSNIT 19 - KONTAKTOPLYSNINGER

Spørgsmål vedrørende Vilkårene skal sendes til os på 

cscs@popsockets.com.  Du kan også sende et spørgsmål direkte fra vores websted ved at klikke på ‘indsend en anmodningsformular’ på https://popsocketsdenmark.zendesk.com/hc/en-us/requests/new