Begrænset Garanti

HVEM ER DÆKKET?

Denne begrænsede garanti kan ikke overdrages og dækker kun den oprindelige slutkøber. En originalkvittering eller kopi af kvitteringen fra den oprindelige autoriserede PopSockets-forhandler er påkrævet for at yde garantiservice, medmindre andet er forbudt ved lov. Denne begrænsede garanti dækker ikke produkter, der er købt via onlineauktionswebsteder. PopSockets-produkter sælges kun lovligt af autoriserede forhandlere, der er forpligtet til at følge PopSockets' politikker, procedurer og standarder for kvalitetskontrol. DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI GIVES UD OVER ALLE ANDRE RETTIGHEDER, SOM DEN OPRINDELIGE SLUTKØBER MÅTTE HAVE VED LOV. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og du kan også have andre rettigheder, der varierer fra jurisdiktion til jurisdiktion.

HVAD ER DÆKKET, OG HVOR LANG ER GARANTIPERIODEN?

PopSockets LLC ("PopSockets"), 1426 Pearl Street, Suite 400, Boulder, CO 80302, USA (kan kontaktes via e-mail på adressen cs@popsockets.com), garanterer, at dette produkt ("produktet") vil være fri for fejl i håndværk og materialer under normal brug i hele produktets levetid, som PopSockets angiver til at være tre år.

HVAD ER IKKE DÆKKET?

Normal slitage som følge af brug af produktet; skader forårsaget af misbrug, manglende pleje, forkert håndtering, uheld eller misbrug; skader forårsaget af brug af produktet til andre formål end det tilsigtede; skader forårsaget af forkert eller uautoriseret reparation eller vedligeholdelse; beskadigelse af et produkt, der er blevet modificeret eller ændret samt skader på andre produkter end Produktet, herunder, men ikke begrænset til, skader på enhver enhed, der anvendes i forbindelse med produktet.

SÅDAN FREMSÆTTER DU ET GARANTIKRAV I HENHOLD TIL DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI

Garantikrav skal ske direkte til PopSockets. Produktet skal returneres til PopSockets, 10 Newtonweg 5928PN Venlo, Netherlands via en sporbar metode sammen med den oprindelige købskvittering og dit kontaktnavn, telefonnummer, din fysiske adresse samt e-mail-adresse. Hvis PopSockets fastslår, at der er en berettiget fejl i produktet, vil PopSockets efter eget valg reparere fejlen, levere et erstatningsprodukt til dig eller refundere produktets købspris inden for 30 dage. PopSockets er ikke ansvarlig for produkter, der er blevet beskadiget eller er gået tabt under forsendelsen til PopSockets. Kunden vil betale forsendelsesomkostninger for returneringen af varer til PopSockets og vil også være ansvarlig for toldgebyrer, herunder, men ikke begrænset til, skatter, afgifter og mæglergebyr. PopSockets betaler forsendelsesomkostninger for returforsendelsen af erstatningsproduktet eller det reparerede produkt.

ENESTE OG EKSKLUSIVE RETSMIDLER FOR DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI

Dit eneste og eksklusive retsmiddel for fremsættelse af et krav dækket af denne begrænsede garanti. PopSockets forbeholder sig ret til at sende dig et erstatningsprodukt, der er det samme produkt eller et produkt i tilsvarende stil eller et lignende erstatningsprodukt, der muligvis ikke er af samme slags (afhængigt af tilgængelighed). Erstatningsprodukter vil kun blive leveret på ombytningsbasis. Erstatningsprodukter er dækket af denne begrænsede garanti i den resterende del af den oprindelige gældende produktgarantiperiode (ud over alle andre rettigheder, du måtte have ved lov).

ANSVARSFRASKRIVELSER VEDRØRENDE BEGRÆNSET GARANTI – I DET OMFANG, DET ER TILLADT VED LOV, GIVER POPSOCKETS INGEN ANDRE UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE GARANTIER OG BEGRÆNSER SPECIFIKT ALLE STILTIENDE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, TIL VARIGHEDEN AF DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI. Visse stater tillader ikke begrænsninger af, hvor længe en stiltiende garanti varer, så ovenstående begrænsning gælder muligvis ikke for dig.

ANSVARSBEGRÆNSNING – I DET OMFANG, DET ER TILLADT VED LOV, ER POPSOCKETS, SELSKABETS MEDARBEJDERE, AGENTER OG LEVERANDØRER IKKE ANSVARLIGE OVER FOR DIG ELLER NOGEN TREDJEMAND FOR NOGEN INDIREKTE SKADER, HÆNDELIGE SKADER, FØLGESKADER, SÆRLIGE SKADER ELLER PØNALT BEGRUNDEDE SKADER, SOM MÅTTE FØLGE AF BRUGEN AF PRODUKTET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SKADER PÅ ENHVER ENHED, DER ANVENDES I FORBINDELSE MED PRODUKTET. HVIS DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING IKKE ER TILLADT VED LOV ELLER IKKE ER EFFEKTUERBAR VED LOV, ER POPSOCKETS' OG ALLE SELSKABETS LEVERANDØRERS ANSVAR I DET OMFANG, DET ER TILLADT VED LOV, OG UANSET EVENTUELLE SKADER, SOM DU MÅTTE PÅDRAGE DIG AF EN HVILKEN SOM HELST ÅRSAG (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ERSTATNINGSBERETTIGEDE SKADER (HERUNDER UAGTSOMHED), BEGRÆNSET TIL DET BELØB, DU FAKTISK HAR BETALT FOR PRODUKTET. Visse stater tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader eller følgeskader, så ovenstående begrænsning eller udelukkelse gælder muligvis ikke for dig.