PopSockets LLC er blevet tildelt patenter og varemærker af United States Patent and Trademark Office samt andre lande. PopSockets LLC har pligt og ret til at informere markedet om vores patent- og varemærkerettigheder, og PopSockets LLC vil håndhæve sine rettigheder, når det er nødvendigt. Som en del af disse bestræbelser finder du vores virtuelle mærkning nedenfor.

PopSockets LLC's produkter er omfattet af følgende immaterielle rettigheder, der er registreret i USA og andre lande. Nedenstående liste er en ikke-udtømmende liste gældende pr. dags dato.

Varemærker:

    Ophavsrettigheder:

    Patenter:

    PopSockets-greb er omfattet af følgende patenter:

    PopSockets-holdere er omfattet af følgende patenter:

    PopSockets-kortholdere er omfattet af følgende patenter:

    PopSockets LLC har endvidere fået tildelt følgende patenter:

    Når du bruger mærkerne i publikationsmaterialer, der udelukkende distribueres i USA, skal du medtage det relevante ™- eller ®-symbol ved første brug. I forbindelse med publikationsmaterialer, der vil blive distribueret uden for USA, skal varemærkesymboler ikke inkluderes.

    Brug altid den relevante varemærkemeddelelse: "PopSockets-navnet og PopSockets-varemærkerne tilhører PopSockets LLC, der er registreret i USA og andre lande."